KONFOTEKA Sp. z o.o. powstałą w lipcu 2013 roku. Spółka zrealizowała do tej pory między innymi:

  • 6 edycji autorskiej konferencji Projektowanie Przyszłości, przy czym dwie ostatnie edycji we współpracy z krakowskim BIM KLASTREM. Siódma edycja konferencji w przygotowaniu;
  • 2 edycje konferencji ubezpieczeniowo - reasekuracyjnej: Insurance & Reinsurance Days, a także bieg środowiska ubezpieczeniowego: Insurance & Reinsurance RUN!;
  • 2 edycje Forum Kobiet Ubezpieczeń, trzecia edycja w przygotowaniu;
  • 2 edycje Forum Plantatora na zlecenie Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego;

 

W 2020 roku Spółka była podwykonawcą w projekcie, realizowanym przez ALTHERMEDIA Sp. z o.o. Sp. k na zlecenie Krajowego OśrodkaWspierania Rolnictwa. Celem projektu była promocja wiedzy na temat  PLATFORMY ŻYWNOŚCIOWEJ - narzędzia służącego do sprzedaży giełdowej produktów rolnych. KONFOTEKA zrealizowała 59 ( z zaplanowanych 92) spotkań, przy czym w każdym z nich uczestniczyć musiało nie mniej niż 100 rolników. Pomimo wybuchu pandemii, projekt udało się zrealizować do końca, pozostałe spotkanie przeprowadzając na platformach internetowych w wersji online. Do zadań Spółki należała rekrutacja uczestników, prelegentów, rezerwacja sal konferencyjnych na terenie całego kraju, spełniających wymogi Zamawiającego, oraz organizacja kateringu.


 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!