Już wkrótce nowe wydarzenie organizowane przez spółkę KONFOTEKA. W dniach 21-22 czerwca 2016 r. organizujemy Insurance & Reinsurance Days. Konferencja Insurance & Reinsurance Days jest kontynuacją idei wydarzenia, które - organizowane pod marką RESOURCE - odbywało się w latach 2006-2011 pod nazwą Summer Insurance & Reinsurance Days. W ciągu sześciu lat, w konferencji Summer Insurance & Reinsurance Days udział wzięło ponad 700 osób, reprezentujących ponad 100 instytucji rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego Europy Środkowej, a także firm brokerskich, doradczych, asistance i IT.

Naszym celem jest reaktywacja tego wydarzenia, i realizowanie go z pasją przez kolejne lata. Wierzymy, iż polski rynek potrzebuje konferencji adresowanej do tak szerokiego grona odbiorców, konferencji, która będzie wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarze jej uczestników, konferencji, która będzie z jednej strony skupiała się na najistotniejszych problemach rynku, a z drugiej - stanowiła miejsce spotkań dwustronnych ubezpieczycieli i reasekuratorów.

 
A zatem - konferencja INSURANCE & REINSURANCE DAYS - w punktach:
  • Miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi zakładami ubezpieczeń;
  • Platforma umożliwiająca skonfrontowanie aktualnej wiedzy technicznej z doświadczeniem rozwiniętych rynków ubezpieczeniowych;
  • Miejsce spotkań uznanych specjalistów - wszystkie prezentacje prowadzone będą przez wybitnych specjalistów - praktyków, mających do czynienia z omawianymi zagadnieniami w codziennym życiu zawodowym;
  • Spotkania dwustronne umożliwiające zacieśnienie dotychczasowych kontaktów oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych;
  • Efektywnie spędzony czas w pięknej podwarszawskiej miejscowości wypoczynkowej;
  • Kontynuacja Summer Insurance & Reinsurance Days, organizowanych pod marką RESOURCE, w których udział wzięło ponad 700 uczestników reprezentujących ponad 100 instytucji.
ADRESACI KONFERENCJI INSURANCE & REINSURANCE DAYS:
  • Kadra zarządzająca oraz specjaliści zakładów ubezpieczeń odpowiadający za zarządzanie ryzykiem, reasekurację oraz poszczególne grupy produktowe;
  • Przedstawiciele firm reasekuracyjnych działających w Polsce;
  • Przedstawiciele ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych domów brokerskich;
  • Przedstawiciele instytucji oferujących wyspecjalizowane usługi podmiotom działającym na rynku ubezpieczeniowym;

UCZESTNICY POPRZEDNICH EDYCJI: W minionych edycjach konferencji Summer Insurance & Reinsurance Days w latach 2006 – 2011, udział wzięło ponad 700 osób reprezentujących ponad 100 instytucji.

Więcej szczegółów: www.irdays.pl 

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!