Konferencja Insurance & Reinsurance Days była debiutem Spółki Konfoteka w organizacji konferencji skierowanych do rynku ubezpieczeniowo-reasekuracyjnego. Profesjonalne przygotowanie tego wydarzenia było możliwe dzięki temu, iż w organizację zaangażowane były osoby doświadczone w organizacji podobnych imprez. W pierwszej edycji konferencji udział wzięło blisko osiemdziesiąt osób. Wśród gości obecni byli przedstawiciele towarzystw ubezpieczeń, reasekuracji, a także firm powiązanych z tą branżą.

Program konferencji oparty był na kilku panelach tematycznych. Pierwszy obejmował swym zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Temat bardzo ważny ze względu na wielkość portfela oraz na to, iż w zeszłym roku na tym portfelu ubezpieczyciele ponieśli stratę przekraczającą miliard złotych. Dyrektor Piotr Lewiński z PZU odniósł się w swej prezentacji do zmian koniunkturalnych oraz polityki cenowej ubezpieczycieli. Z kolei Michael Theilmeier z GenRe wskazał innowacyjne rozwiązania, które mogą wpłynąć na przebieg ubezpieczeń. Mecenas Beata Balas-Noszczyk oraz mecenas Maryla Surowiec z kancelarii Hogan Lovells, wraz Dyrektor Magdalena Barcicka z Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz „TUW” TUW odniosły się do Wytycznych KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów.

Ubezpieczeniom utraty zysku inwestora (ALOP) poświęcony był panel, w którym udział wzięli: Jarosław Gniadek, Dyrektor Zarządzający w AON Polska oraz Cezary Falkowski, Starszy Underwriter z Aliianz Polska. W sposób żywiołowy spierali się nad różnicami w podejściu do tematu przez ubezpieczycieli i brokerów.

Czy jest szansa na wyjście z marazmu w ubezpieczeniach na życie? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć w swych prezentacjach mecenas Piotr Czublun z kancelarii Czublun & Trębicki oraz mecenas Marcin Radomski z kancelarii Radców Prawnych Euro-Lex.

Ubezpieczenie czystych strat finansowych (PFL) było tematem kolejnego panelu. Zawiłości prawne ubezpieczenia przedstawił prof. Marcin Orlicki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dyrektor Marcin Gajkowski z Generali TU S.A. przedstawił praktykę ubezpieczycieli, a Thomas Fausten ze Swiss Re przykłady szkód ze świtowych rynków.

Wiele emocji rozładowywanych w trakcie dyskusji budziły wystąpienia w panelu poświęconym ubezpieczeniom zdrowotnym. Swoje prezentacje przedstawili dr Adam Pustelnik z AhProfit, Xenia Kruszewska z TU Zdrowie oraz Witold Zaręba z Allianz Polska.

W panelu „Innowacja czy imitacja” zaprezentowane zostały nowe rozwiązania. Dyrektor Joanna Nadzikiewicz z Europ Assistance przedstawiła najnowsze formy usług assistace. Marek Kutrasiński z Ethica Poland poświęcił swoją prezentację zagadnieniom etycznych metod sprzedaży ubezpieczeń. Leszek Konkel, Dyrektor z ESRI Polska odniósł się do optymalizacji kosztów kapitału poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych. Metody zarządzania procesami i dokumentami przy wykorzystaniu narzędzi IT przedstawił Witold Węgorkiewicz z firmy BMS.

Konferencja obfitowała w szereg ciekawych i inspirujących dyskusji, zarówno na sali plenarnej, jak i podczas dyskusji kuluarowych. Pierwszego dnia, po uroczystej kolacji uczestnicy rywalizowali w kręgielni.


 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!