Joanna Seroczynska forum
Joanna Seroczyńska - Prezes Zarządu

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, a także Warszawskiego Centrum Dziennikarstwa (specjalizacja Public Relations), studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz podyplomowych studiów Redakcja Językowa Tekstu na Wydziale Polonistyki UW.

 

Doświadczony PR i Event Manager z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w instytucjach finansowych (Polskie Towarzystwo Reasekuracji, Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA).

 

Od lat dzieli swój czas pomiędzy prowadzenie własnej Spółki i działalność w organizacjach pozarządowych. 

 

Marzenie do spełnienia: napisanie książki, która wciąż jeszcze tylko w duszy gra :-)

 

 


 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!